De Hoge Bank van Zuilichem | Bronnen

De volgende bronnen zijn geraadpleegd

1.Archief van de kerkfabriek en het kapittel van de Sint Maartenskerk te Zaltbommel, 15e-16e eeuw (toegang 3323), Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
2.Archieven Bommelse Weeshuizen, Zaltbommel
De getoonde transcripties zijn vaak van dhr. Beckering Vinckers en niet altijd gecontroleerd met het origineel.
3.Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis, Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
4.Charterverzameling (Hertogelijk Archief) (toegang 0243),
5.Collectie van Spaen, Hoge Raad van Adel, Den Haag
NB. Bij controle bleek dat er soms transcriptiefouten en foutieve jaartallen voorkwamen in de aantekeningen. Bovendien werden akten uit de archieven van de Huizen Waardenburg en Neerijnen soms vernietigd ("de + zijn als onnodig verscheurt").
6.Heerlijkheid IJzendoorn (toegang 0446), Gelders Archief, Arnhem
7.Heerlijkheid Zuilichem (toegang 0448), Gelders Archief, Arnhem
8.Huizen Waardenburg en Neerijnen (toegang 0439), Gelders Archief, Arnhem
9.Klooster Sophiae Domus in Vught (1303) 1465-1641 (1653) (toegang 245), BHIC, Den Bosch
10.Oud-archief gemeente en heerlijkheid Neder-Hemert 1 (toegang 0417), Gelders Archief, Arnhem
11.Overigen, nadere gegevens over de bron wordt bij de acte vermeld.